12 Mayıs 2005 Perşembe

İşletim Sistemi Teknik Şartnamesi v0.14

 1. İşletim Sisteminin Türkçe dil desteği problemsiz olmalı, ISO-8859-9, UTF-8 encodinglerini desteklemelidir.
 2. İşletim sistemi üzerinde farklı yetkilere sahip kullanıcılar oluşturulması ve bunlar ile farklı oturumlar açılması mümkün olmalıdır.
 3. İşletim sisteminin güncellemeleri internetten veya güncellemelerin tutulduğu yerel ağ üzerindeki bir bilgisayar üzerinden ek bir ücret ödemeksizin edinilebiliyor olmalıdır.
 4. İşletim sistemi ile birlikte,
  1. Grafik arayüzlü dosya yöneticisi ile en az,
   1. Dosya ve dizin oluşturabilen,
   2. Kes, kopyala, yapıştır, sil, taşı, yeniden adlandır, sürükle-bırak yapabilen,
   3. Arama yapabilen,
   4. Masaüstünden kolayca ulaşılabilir, dosya yöneticisinin sildiği öğeleri saklayan ve istendiğinde silme işlemini geri alabilen bir çöp kutusu bulunduran, istendiğinde silme işlemini geri alabilen bir çöp kutusu bulunduran,
  2. Mevcut MS-Office 95/97/2000/XP dokümanlarını açabilen, belgeleri PDF olarak dışarı aktarabilen, en az,
   1. Kelime İşlemci,
   2. Hesap Tablosu ve
   3. Sunum Hazırlama araçlarını içeren bir ofis paketi,
  3. PDF belgesi görüntüleyici,
  4. Adres Defteri,
  5. Ajanda,
  6. Yapılacak İşler Listesi,
  7. RSS Haber Okuyucu,
  8. Ftp istemcisi,
  9. E-posta İstemcisi,
  10. Zip, gz ve bz2 algoritmalarını kullanarak sıkıştırma yapabilen ve bu algoritmalarla sıkıştırılmış dosyaları açabilen sıkıştırma programı,
  11. En az,
   1. Sekmeler içerisinde sayfa görüntüleyebilen,
   2. Tema desteği olan,
   3. Tümleşik Popup engelleyici özelliği olan,
   4. W3.org tarafından belirlenen standartlara uygun sayfa görüntüleyen bir web tarayıcısı kurulu olarak teslim edilmelidir.
 5. İşletim sistemi, çalışacağı bilgisayar üzerindeki donanımların tümünü sorunsuz çalıştırabilmeli ve üreticilerinin belirlediği üst sınırda kullanılabilmesine olanak sağlayacak şekilde yapılandırılmış olarak teslim edilmelidir.
 6. İşletim sisteminin ağ desteği sorunsuz olmalı, IPv4 ve IPv6 ile uyumlu çalışmalıdır.
 7. Bilgisayarın kurulacağı ağda CIFS standardında dosya paylaşımına hazır halde teslim edilmelidir.
 8. İşletim sistemi, ağ üzerindeki ya da bilgisayara doğrudan bağlı olan yazıcıları kullanabilecek şekilde yapılandırılabilmeli, yapılandırma için gerekli araç ve servisleri barındırmalıdır.
 9. İşletim sistemi üzerinde veri saklama aygıtları (disket, CD/DVD, usb disk, CD/DVD yazıcı, bellek kartı) ile çalışılabilecek şekilde yapılandırılmış olmalıdır.
 10. Kurumun istemesi halinde önceden ayarlanmış şablonları kullanarak yeniden kurulum yapabileceği, kurulum imajını içeren medya (cd, dvd) sağlanmalıdır.
 11. İşletim sistemi üzerinde burada belirtilenler dışında sunucu hizmeti veren programlar yüklenmemeli, yüklenmesi zorunlu olanlar etkin olmamalıdır.
 12. İşletim Sisteminin teslim edildiği tarihe kadar çıkan tüm güncellemeleri kurulmuş olarak teslim edilmelidir.
 13. Bir adet bilgisayarın işletim sistemi ve diğer yazılımları, Kurum personeli nezaretinde kurulacak ve bu personel tarafından onaylanan kurulum, diğer bilgisayarlar için tekrarlanacaktır.
 14. Teklife dahil edilecek her türlü yazılım, Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunmasına Dair 5846 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak lisanslı olmalıdır.
 15. Firma taahhüt ettiği ürüne ait 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanuna ve bu kanuna göre çıkartılan yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen diğer hükümlere uymayı kabul ve taahhüt edecektir.
Seçimlik maddeler
 1. İşletim sistemi, sistem zamanını ntp protokolünü kullanarak güncelleyebilecek bir şekilde yapılandırılmış olarak teslim edilmelidir.
 2. SIP veya H323 tabanlı olarak voip uygulamasına izin verebilmeli ve tümleşik olarak mail istemci ile entegre çalışabilmelidir.
 3. ZeroG veya benzer teknolojiler ile installation server üzerinden kurulum yapılabilmelidir.
 4. ldap, AD, PDC vb gibi sistemler üzerinden kullanıcı doğrulaması yapılabilecek şekilde yapılandırılmış olmalıdır.
 5. İşletim sistemine uzaktan güvenli olarak bağlanılabilecek şekilde yapılandırılmış olmalıdır.
 6. Tüm yazılımların lisansları, kendisinin çoğaltılması, kaynak kodunun görüntülenmesi, değiştirilmesi ve değişmiş halinin çoğaltılıp dağıtılmasına izin vermelidir.
Bu belgenin pdfsini veya openoffice.org halini indirebilirsiniz.

Google Summer of Code 2024

Bu yıl kabul edilen bizim çocuklar: Ahmet Göksu -  Native Graphics Backend for FreeType Demos on macOS Ali Haydar - Implementation of a g-k ...